Čo je úlohou cateringového auditu?

V spolupráci s cateringovou spoločnosťou

(cateringovú spoločnosť si vyberá klient) vypracujeme ideálny cateringový návrh (dohliadnutie nad množstvom a výberom jedál, nápojov a nastavenie čo najideálnejšieho menu).

Cateringový audit

pozostáva z nasledujúcich činností:
 • Návšteva prevádzky a kuchyne 24hodín pred podujatím
 • Kontrola pracovného poriadku a dodržiavanie HACCP
 • Kontrola pri navážaní jedál a nápojov na určené miesto
 • Kontrola prípravných prác, dovozu jedál
 • Kontrola skladovania a manipulácie s jedlom
 • Fyzické prepočítanie počitateľných položiek schválenej ponuky
 • Kontrola ostatných položiek ponuky
 • Dozor nad personálom
 • Kontrola skladovania jedál počas podujatia
 • Kontrola zostatkov po skončení podujatia
 • Report


Chcete získať viac informácií? Kontaktujte nás