Monitoring a audit cateringovej spoločnosti

je nevyhnutný k tomu, aby bol zachovaný štandard, odkontrolovaná ponuka a všetky dodávateľské náležitosti vyplývajúce z nej. Naša prítomnosť na prípravách a samotnom cateringu garantuje, že ceny, štandard, kvalita, kvantita a ďalšie aspekty budú dodržané a Vy budete milo prekvapený.

Audit je komplexný proces,

počas ktorého sú kľúčové aspekty cateringu dôsledne odkontrolované. Zhotovovateľ /cateringová spoločnosť/ je od prípravy ponuky konfrontovaný našimi špecialistami a tak automaticky vzrastá východzí štandard.

Našimi službami

sa FIMAS stáva súčasťou Vášho tímu, ochrancom Vašich financií a garantom zdravia a spokojnosti Vašich hostí.