Svadobný audit

Služba je určená všetkým

, ktorí plánuju svadobnú hostinu, ktorú si chcú užiť bez problémov s jedlom a pitím. Na základe Vašej špecifikácie vypracujeme ideálny svadobný cateringový návrh:
 • výpočet potrebného množstva jedál a nápojov
 • typológia a druhovosť jedál a nápojov
 • nastavenie menu
 • nastavenie času

Cateringový audit

pozostáva z nasledovných činností:
 • komunikácia s cateringovou spoločnosťou / zabezpečovateľom jedál a nápojov (reštaurácia, hotel a pod.)
 • návšteva prevádzky a kuchyne 24 hodín pred podujatím (kontrola čerstvosti surovín a technologických postupov prípravy menu)
 • kontrola pracovného poriadku a dodržiavanie hygienickych noriem
 • zabezpečenie vzorového menu a stolovania
 • kontrola pri navážaní jedál a nápojov na určené miesto (v prípade exteriéru)
 • kontrola prípravných prác a dovozu jedál
 • kontrola skladovania a manipulácie s jedlom
 • fyzické prepočítanie počitateľných položiek schválenej ponuky
 • fyzická kontrola ostatných položiek ponuky
 • dozor nad personálom
 • fyzická kontrola počtu a kvality vydaných jedál a nápojov (napr. pri otvorenom bare...)
 • kontrola skladovania jedál počas podujatia
 • kontrola zostatkov po skončení podujatia
 • report a sumarizácia

V prípade záujmu pre viac informácií o tejto službe odporúčame osobné stretnutie so zástupcom našej spoločnosti, kde získame prvotné informácie o Vašej predstave.

Chcete získať viac informácií? Kontaktujte nás