Kontakt

FIMAS s.r.o.
Vilova 31, 851 01 Bratislava

IČO: 36720739
IČ DPH: SK2022298509
Spoločnosť zapísaná v OR SR okr. súdu BA1,
od. Sro, vl. č.: 43922/B

Martina Luknárová
Tel: +421-903-278 004
E-mail: luknarova@fimas.sk