Hygiena pod dozorom

V spolupráci so spoločnosťou HASAP Consulting

ponúkame aj službu "hygienický audit", ktorý klientovi zabezpečuje
  • kontrolu čerstvosti jedál
  • kontrola pri príprave jedál
  • kontrola pri preprave jedál
  • udržiavanie požadovanej teploty na zachovanie kvality jedál, upozorňovanie caterérov na nedostatky
  • kontrolu jedál pripravovaných priamo na mieste akcie


Chcete získať viac informácií? Kontaktujte nás